A stressz munkakultúráját építed? Kiderítheted!

szerző: Jobline
2018 június 12.

A munkahelyi kultúrád a stressz melegágya? Hogy ezt megtudd, kezdd el meghatározni azokat a kultúraelemeket, amelyekről azt gondolod, hogy jellemzőek a munkahelyedre.

A Willis Towers Watson 2014-es felmérése a munkahelyi kultúráról és stresszről két kategóriára osztotta a kulturális jellemzőket. A kultúra emberi oldala magába foglalja az egyéni munkavállalókra épülő értékeket, és annak tapasztalatát, ahogyan a szervezeten belül dolgoznak. A felmérés szerint az emberi oldal négy fő elemet tartalmaz, és mindegyiket két ellentétes filozófia, végpont határozza meg:

Kulturális elemek

Ellentétes végpontok

Hangsúly a feladatokon vagy az embereken

Feladatorientált

Arra figyel, hogy a dolgokat elvégezzék, és nem az azokat végző emberekre

Emberorientált

Többet foglalkozik az emberekkel, mint az elvégzett munkájukkal

A forrás iránya

Vezetőközpontú

A vezetők tudják meghatározni, hogy kell elvégezni a feladatokat.

Önközpontú

Az egyéneknek hatalmuk van munkájuk szabad elvégzésére.

Az autoritás elhelyezése

Centralizált

Sok esetben tekintélyelvű.

Decentralizált

Kiosztja a hatalmat a munkavállalók között.

Hangsúly az egyéneken vagy a csoportokon

Individuális

Az egyén hozza a legjobb eredményeket.

Kollaboratív

A csapatmunka hozza a legjobb eredményeket.

A kultúra munkaoldala befolyásolja azt, ahogyan a feladatokat meghatározzák és kialakítják.

 Ez a kultúra öt munkaoldali eleme, és leíró végpontjaik:

A kultúra munkaoldala

Kulturális elemek

Ellentétes végpontok

Tervezési horizont

Rövid távú

A lehető legjobb mai eredményt célozza meg, kevésbé törődik a jövővel

Hosszú távú

A stratégiára, végrehajtásra, célokra, jövőbeli eredményekre fókuszál

Hangsúly az új ötleteken

Óvatos

Ragaszkodik ahhoz, ami már kiépített és sikeres

Innovatív

Mindig a problémák új megoldásait keresi

Ragaszkodás a konvenciókhoz

Procedurális

Alkalmazkodik a folyamatok kiépítéséhez lényeges változtatások nélkül

Rugalmas

Szabadon feltalál vagy fejleszt folyamatokat és precedenseket teremt

A betekintés forrása

Analitikus

A cselekedeteket az adatok és a logika vezérli

Intuitív

A cselekedeteket a tapasztalatok és ítéletek vezérlik.

Kockázatvállalási hajlam

Kockázatkerülő

Energiát tölt azzal, hogy elkerülje a hibákat

Kockázatvállaló

Nem fél a hibáktól, amikor a potenciális eredmény elég nagy

A legtöbb szervezetben a kultúraleírások valahová az egyes dimenziók végpontjai közé esnek (például kevesen központosítanak minden döntést). A legfontosabb az, hogy definiáld a dimenziókat és a leíró végpontokat, amelyek a kultúrában jelentőséggel bírnak.

A stressz felmérés eredményei

Ezeknek a dimenzióknak a használatával a megkérdezettek azonosíthatják a saját munkahelyi kultúrájuk és az alacsonyabb stressz, a jobban teljesítő környezet közötti különbségeket. Az emberek általában a vállalat jelenlegi kultúráit szükségtelenül stresszként élik meg, főként azért, mert feladatorientáltak, centralizáltak és irányítóak. Munkahelyüket túlnyomórészt procedurálisnak, kockázatkerülőnek és elemzőnek tapasztalják. A nagyobb elégedettség és alacsonyabb stressz eléréséhez a munkakultúráknak a következőkre kell figyelniük a megkérdezettek szerint:

  • Odafordulás az emberek felé, kevesebb hangsúly a feladatokon – A munkavállalók személyes jólétének fokozott figyelembevétele a magasabb teljesítmény és a kevesebb stressz szempontjából nélkülözhetetlen.
  • Több lehetőség az önirányításra – Kapjanak a munkavállalók nagyobb autonómiát afölött, hogy mikor, hol és hogyan fogják megvalósítani a munkájukat.
  • Hosszabb távú tervezés horizont – Több lehetőség a kihívást jelentő munkára, ami a lehető legnagyobb mértékben mentes az irreális és nehéz határidőktől, és közvetlenül hozzájárul az egyéni növekedéshez és a tartós szervezeti sikerekhez.
  • Erőteljesebb hangsúly a problémák innovatív megoldásaira – nagyobb esély legyen arra, hogy a munkavállalók kreativitást gyakoroljanak, és átgondolják a kialakult, hagyományos munkavégzési megközelítéseket.

A szervezet más kifejezéseket is használhat a kultúra dimenzióinak meghatározására, vagy olyan felmérést is végezhet, amely különbözik ezektől az elemektől. A kulcs viszont az, hogy mivel a stressz pszichoszociális jelenség, a munkahelyi alkalmazottaktól közvetlenül összegyűjtött adatok tapasztalatai az átfogó stressz-diagnózis központi részét alkotják. Az általánosított munkavállaló elkötelezettség felmérések általában nem helyeznek elég figyelmet a munkahelyi stresszre, pedig ezzel értelmes betekintést kaphatnának a munkavállalói élményekbe.

A Tlnt.com cikke nyomán

 

 

Kövess minket a Facebookon!

Regisztrálj a Jobline-on, hogy megtaláld álmaid állását és első kézből értesülhess a legújabb munkaerőpiaci trendekről!hr  •  stressz  •  munkahelyi kultúra
Ajánlom e-mailben Megosztom linkedinen