Gyakornokot venne fel? Erre figyeljen

szerző: Jobline
2013 szeptember 26.

2012. szeptember 1-től hatályba léptek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) hallgatói munkaszerződésre vonatkozó szabályai. Ennek alapján a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során a felsőoktatási intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen, a hallgatók csak hallgatói munkaszerződéssel végezhetnek munkát - olvasható a munkajog.hu oldalon.

A helyzetet némileg bonyolítja, hogy azokra a hallgatókra, akik tanulmányaikat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján kezdték meg, nem kell az új szabályokat alkalmazni.

A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a munka törvénykönyvének a rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell, a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglalt eltérésekkel. Ez egyben azt is jelenti, hogy a hallgató és a gyakorlóhely között munkaviszony jön létre. Ugyancsak a fentebb idézett Rendelet határozza meg a hallgatói munkaszerződések kötelező tartalmát is.

A hallgatói munkaszerződés alapján a hallgatót hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat esetén díjazás illeti meg. A díjazás mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka (2013-ban: 14 700 forint). A díjat - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely fizeti a hallgatónak. Ez szintén eltér a korábbi gyakorlattól, amely szerint hat hétnél hosszabb összefüggő gyakorlat esetén illette meg díjazás a hallgatót.

Az eltérés jelentőségét az adja, hogy számos képzésben a hallgatóknak éppen hat hetes gyakorlatot kell teljesítenie, amely korábban nem eredményezett hallgatói munkadíj fizetési kötelezettséget.

További fontos részleteket olvasson a gyakornokok foglalkoztatásáról a munkajog.hu oldalán.

Munkát keres? Iratkozzon fel Álláspostánkra!

Ajánlom e-mailben Megosztom linkedinen