A Jobline.hu 2014. Facebook Nyelvi teszt nyereményjáték hivatalos játékszabálya

szerző: Jobline
2014 április 11.

1. Az akció szervezője

A Jobline.hu 2014. áprilisi Nyelvi teszt nyereményjáték (továbbiakban Akció) szervezője a HVG Kiadó Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 14.)

2. Az akció időtartama

Az Akció időtartama: 2014. Április 15 – Május 4

3. Az akcióban részt vevő személyek

Az Akcióban részt vehet minden álláskereső (Játékos), aki az akció időtartama alatt a www.jobline.hu állásportál Facebook oldalán:

Kitölti a Jobline.hu és az 5 Perc Angol által készített nyelvi tesztet.

Az Akcióban nem vehetnek részt a HVG Kiadó Zrt., valamint további, az akció szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek, az említettek munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).

4. Az Akció menete, sorsolás

A sorsolás a HVG Kiadó Zrt. naplózási rendszere alapján történik.

Módszere: gépi sorsolás

A sorsolás időpontja: 2014 május 5., 11:00 óra

A sorsolás helyszíne: HVG Kiadó Zrt. székháza

4.1. Sorsolás, nyeremények:

Azok között, akik az Akció időtartama alatt kitölti a Jobline.hu Facebook oldalán található angol nyelvi tesztet, 3 db 5 Perc Angol tanulókártyát és 3 db 1 éves 5 Perc Angol magazin előfizetést sorsolunk ki.

4.2. A nyeremények átvétele:

A sorsoláson 6 nyertest és 3 tartalék nyertest sorsolunk ki, arra az esetre, ha a kisorsolt nyertes nem felel meg a részvételi feltételének, illetve, ha a nyertest a HVG a sorsolás időpontjától 30 napig nem éri el. A kiértesítés e-mailben, valamint telefonon vagy levélben történik.

A nyeremény átadása postai úton történik, valamint a nyeremények átvehetők a nyeremény kisorsolását követő 30 napon belül.

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a HVG Kiadó Zrt-vel annak érdekében, hogy a nyereményüket a jelen Játékszabálynak megfelelően átvegyék. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, ezen körülmény a HVG Kiadó Zrt. terhére nem értékelhető. A HVG Kiadó Zrt. a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ezt követően az ajándék nem vehető át.

5. NYEREMÉNY

A Játékosok az alábbi nyereményeket kaphatják:

-          3 db 5 Perc Angol Tanulókártya

-          3 db 1 éves 5 Perc Angol magazin előfizetés

6. INFORMÁCIÓ AZ AKCIÓRÓL

További információ: a 06/1-436-2031-es telefonszámon, vagy az [email protected] e-mail címen.

7. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

A HVG Kiadó Zrt. vállalja, hogy a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen alkalmazandó személyi jövedelemadót. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség – mint például a díj átadási helyszínére történő utazás költségei – a nyertest terheli.

8. NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz az Akcióban, elfogadja a jelen játékszabályt, valamint tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet. Így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a HVG Kiadó Zrt. által szervezett – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

Ajánlom e-mailben Megosztom linkedinen