Mit csinál valójában a HR osztály? Összhangban a vállalati célokkal a BAT-nál – 1. rész

szerző: Kutasi Judit
2011 január 27.

Igazi versenyelőnyt jelenthet egy vállalat számára, ha képes mérni és értékelni saját humán erőforrásait. Különösen igaz ez azóta, hogy a gazdasági válság hatására a legtöbb cég életében a korábbinál sokkal erőteljesebb lett a költségcsökkentési kényszer. Éppen ezért mára kulcskérdéssé vált: mit, milyen teljesítménnyel, milyen hatékonysággal végez a HR.

Összhangban a vállalati célokkal

Vannak könnyebben és nehezebben számszerűsíthető tevékenységek, azonban a mérés, a kontrolling segítségével bebizonyítható, hol térül meg a befektetés. A British American Tobacco Hungary-nél például már „hagyománynak” mondható a HR tevékenységek mérése, mind nemzetközi, mind lokális szinten. Tóth Zsuzsanna, a BAT Magyarország és Ausztria humánpolitikai igazgatója hangsúlyozza, náluk a HR integrált része az üzletnek. Így a többi funkcióhoz hasonlóan a humán területnek is megvannak a mérőszámai. A kulcsmutatók alapján lehet ugyanis nyomon követni a HR tevékenységek hozzájárulását a vállalat stratégiai céljainak eléréséhez. A BAT Csoport esetében ezeknek a kulcsmutatóknak a kialakítása mindig év végén történik meg a következő évre vonatkozóan, majd havonta tájékoztatják az eredményekről a felsővezetést.

Tóth Zsuzsanna a mérés egyik nagy előnyének tartja, hogy a HR céljai ezáltal teljesen összhangba kerülhetnek az összvállalati célokkal. További előnyként említi a folyamatos kontrollt. A BAT-nál legalább havonta egyszer mind a HR vezetés, mind a vállalat felsővezetése megnézi és véleményezi a kulcsmutatókat. Szükség esetén így gyorsan lehet javítani az adott terület hatékonyságán.

Napra készen

Az adott évi kulcsmutatók kialakítása a BAT-nál a vállalati stratégia véglegesítése után történik, ezek alapján határozzák meg a kulcsmutatókat minden osztályra, így a HR-re is. „Minden mutatóra meghatározunk egy év végi célértéket, majd havonta megvizsgáljuk, hol tartunk az időarányos cél megvalósításában” – teszi hozzá a szakember. Emellett a HR tevékenységek mérésére minden évben munkavállalói elégedettség-felmérést is használnak. Kétévente zajlik a BAT által nemzetközi szinten használt munkavállalói véleményfelmérés. Ennek eredményeit a korábbi válaszokhoz, az egyes BAT vállalatokhoz, valamint más hazai és nemzetközi vállalatokhoz is hasonlítani tudják.

Főbb kulcsmutatóik közé tartoznak a vállalati létszámmal, fluktuációval, belső promóciók számával, valamint az adott év főbb stratégiai céljaival kapcsolatos mutatók. Egy részletesebb felmérésben, dashboard-ban a HR vezetés felügyelete alatt a humánerőforrás minden területére – például toborzás-kiválasztás, képzés-fejlesztés, munkáltatói márkaépítés, szervezetfejlesztés – kitűzött célokat is mérik. A munkavállalói véleményfelmérésben a fő mutató az elkötelezettség vizsgálata. Emellett olyan kiemelt területeket is mérnek, mint a leadership, információ és kommunikáció áramlása, a dolgozók fejlesztése, javadalmazása és a vállalati értékek.

A következő részben: Humán kontrolling szemlélet a MOL-csoportnál, illetve a legfontosabb HR kulcsmutatók listája.

Ajánlom e-mailben Megosztom linkedinen