Figyelem! Így módosultak az álláskeresési ellátások feltételei

szerző: Kutasi Judit
2011 szeptember 02.

Szeptember elsejével változtak az álláskeresési ellátások megállapításának és folyósításának feltételei, valamint módosult az álláskeresőként való nyilvántartásba vétel is. Az álláskeresési járadéknál rövidül a folyósítási idő, módosul a jogosultság számítása, és a járadék összege is, az álláskeresési segély pedig csak nyugdíj előtt jár, két másik fajtája megszűnik. De mit kell még tudni a járadék összegéről és a folyósítás feltételeiről?

Jogosultak köre

Álláskeresési járadékra szeptembertől az jogosult, aki álláskereső, és az álláskeresővé válását megelőző 5 éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik. Ezen kívül nem jogosult rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra, továbbá táppénzben sem részesül, ugyanakkor munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, illetve számára az illetékes munkaügyi központ kirendeltsége sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

A folyósítás ideje

Minimum 36, maximum 90 nap lehet az álláskeresési járadék folyósításának ideje szemben az eddigi legalább 73, legfeljebb 270 nappal. Szeptembertől minden 10 nap jogosultsági idő felel meg egy nap járadékfolyósítási időnek, míg korábban 5 nap jogosultságot rendeltek egy nap folyósításhoz. A folyósítás ezen túl nem tagolódik két szakaszra, az álláskeresési járadék összege - a kérelem benyújtását megelőző 4 naptári negyedévben az érintett jogviszonyokban elért - munkaerő-piaci járulékalap 60 százaléka, ez azonban nem lehet magasabb az aktuális minimálbérnél.

Álláskeresési segély

Az álláskeresési segély szeptember elsejétől kizárólag nyugdíj előtt adható azoknak az álláskeresőknek, akiknek maximum 5 éve hiányzik a rájuk vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez a segély iránti kérelem benyújtásának időpontjában. További feltétel, hogy 90 napig részesült álláskeresési járadékban, és a járadék folyósítási idejének kimerítését követő 3 éven belül betöltötte az előbbi életkort - vagyis maximum 5 éve hiányzott a nyugdíjig -, továbbá rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.

A nyugdíj előtti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem szerez jogosultságot. Az eddigiekkel ellentétben - a folyósítási idő rövidülésével - nem kaphatnak álláskeresési segélyt azok az álláskeresők, akik legalább 180 napig álláskeresési járadékra voltak jogosult, és a járadék folyósítási idejét kimerítették, valamint azok sem, akik álláskeresési járadékra nem jogosultak, de az álláskeresővé válást megelőző 4 évben legalább 200 nap jogosító idővel rendelkeznek.

A munkavégzés helye

Emellett a munka csak akkor tekinthető megfelelőnek, ha a munkahely és a lakóhely közötti napi - tömegközlekedési eszközzel - oda- és visszautazás ideje a 3 órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelő nő és 10 éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a 2 órát nem haladja meg, illetve ha az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik. Az olyan álláskereső esetében, aki sem álláskeresési járadékra, sem nyugdíj előtti álláskeresési segélyre nem jogosult, ezeken a feltételeken túl a munkahely akkor is megfelelő, ha a foglalkoztatás közfoglalkoztatási jogviszonyban történik.

A törvény rendelkezik arról is, hogy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatás esetében mikor nevezhető megfelelőnek a munkahely. Eszerint ha a munkavégzés helye és a közfoglalkoztatott lakóhelye között naponta történő oda- és visszautazás ideje tömegközlekedési eszközzel meghaladja a 3 órát (illetve 10 éven aluli gyermeket nevelő nő és 10 éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a 2 órát), akkor a munkavégzés helyére és onnan a közfoglalkoztatott lakóhelyére történő térítésmentes szállításról a foglalkoztatónak gondoskodnia kell.

Ha pedig ez az utazási idő több mint 4 óra, akkor a munkavégzés helyétől számított 20 kilométeres távolságon belül a foglalkoztatónak gondoskodnia kell a dolgozók  térítésmentes elhelyezéséről, valamint tisztálkodási és étkezési lehetőségéről. Ha a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásnál a napi pihenő idő eltöltése a lakóhelytől különböző településen történik, az álláskereső csak abban az esetben köteles a felajánlott munkahelyet elfogadni, ha az családi körülményeire (különösen kiskorú gyermek gondozása, közeli hozzátartozó ápolása) nem jár hátrányos következményekkel.

Az álláskereső részére a fenti feltételeknek megfelelő, rövid időtartamú munkalehetőség is felajánlható. Ez a rövid időtartamú munkalehetőség olyan álláskereső esetén, aki nem részesül álláskeresési ellátásban, közfoglalkoztatás keretében is megvalósulhat.

MTI

Ajánlom e-mailben Megosztom linkedinen