Egyensúlyban a munka és a magánélet a BAT Hungary-nél (x)

2012 január 03.

Nem puszta erőforrás, hanem az üzleti siker legfőbb záloga az ember a British American Tobacco Hungary-nél. Ezt tükrözi a cég hosszú távú üzleti stratégiája is, amelynek egyik alappillére a „Győztes szervezet”. Céljuk, hogy a legjobb szakemberek dolgozzanak náluk, akik megkapják a lehetőséget tehetségük kibontakoztatására, mindezt pedig egy inspiráló munkakörnyezetben tegyék.

Dolgozói és üzleti igények

A BAT Hungary saját dolgozói elégedettség felmérése alapján, négy évvel ezelőtt beazonosította a munka és a magánélet egyensúlyát, mint fejlesztendő területet. A folyamatosan változó üzleti kihívásokhoz alkalmazkodva célként tűzték ki, hogy biztosítsák a személyre-szabottságot és a rugalmas munkakörök kialakításának lehetőségét.

A keretrendszer születése egy belső projekt csapat koordinálásával történt, melyben a vállalat legkülönbözőbb osztályain és hierarchikus szintjein lévő dolgozók vettek részt. Ennek eredményeként 2008 januárjában bevezették a Flex & Balance névre hallgató, rugalmas munkakörnyezet és munka-magánélet egyensúly megteremtését támogató keretrendszert, amely mára a cégnél a mindennapok szerves részévé vált.

Az intézkedés hatására a munka-magánélet egyensúllyal kapcsolatos elégedettség 36 százalékról 60 százalékra nőtt a szervezetben, lényegesen meghaladva a magyar átlagot. A keretrendszer bevezetése hozzájárult ahhoz, hogy a fluktuáció az elmúlt években szignifikánsan csökkent.

Igazi win-win szituáció

A keretrendszer bevezetésével egy olyan munkakörnyezetet próbáltak létrehozni, amely vonzza, motiválja, és megtartja a munkatársakat. Az „empowerment” jegyében támogatják dolgozóikat abban, hogy részt vehessenek a számukra megfelelő munkakörülmények kialakításában, így jobban össze tudják hangolni munkájukat egyéb igényeikkel. Mindez segíti a munkavállalókat kreativitásuk, hatékonyságuk, munkakedvük megőrzésében, így hosszú távon elkerülhető a kiégés. A rugalmas munkakörnyezet ahhoz is hozzájárul, hogy növeljék dolgozóik motiváltságát, elkötelezettségét és lojalitását. A BAT globális belső elégedettség felmérése szerint 2010-re a magyar kereskedelmi egység a régió egyik legelkötelezettebb szervezetévé vált.

Válasz az Y generáció elvárásaira

Generációkutatások alapján a most húszas éveikben járó Y generáció számára egyre fontosabb a rugalmasság, a munka-magánélet egyensúly, a minőségi szabadidő. A BAT Hungary-nél a Management Trainee Programot kifejezetten a frissdiplomásoknak szánják, hiszen mindenképpen meg szeretnének felelni e generáció elvárásainak. Természetesen a Flex elemei nem csak számukra jelentenek előnyöket, hiszen a harmincas-negyvenes éveikben járó munkavállalók, akiknek már családfőként, családanyaként is meg kell állni a helyüket, komoly előnyt jelenthet a rugalmas munkavégzési rendszer. A Flex & Balance nem egy anyavállalattól átvett keretrendszer, hanem egy magyar „találmány”, amit best practice-ként több ízben is megosztottak nyugat-európai kollégáikkal, akik szintén tervezik hasonló rendszerek bevezetését, látván a dolgozói elkötelezettségben elért magyar sikereket.

A munka-magánélet egyensúly három pillére

1.Rugalmasság az időgazdálkodásban

A BAT Hungary-nél az irodai dolgozók számára rugalmas munkaidőt biztosítanak, amely lehetővé teszi az időbeosztás testreszabását, a magánéleti elfoglaltság összehangolását a munkahelyi teendőkkel. Évente három nap erejéig a munkavállalók fizetés nélküli pótszabadságot vehetnek igénybe arra az esetre, ha az éves szabadságkeretük már elfogyott, és jól jönne nekik még néhány extra szabadnap, hogy meghosszabbítsák az ünnepeket, egy utazást vagy akár a vizsgákra való felkészülést.

A kiégés elkerülése érdekében jól teljesítő dolgozók számára megadják a lehetőségét arra, hogy hosszabb távú fizetés nélküli szabadságra menjenek. Ez lehet két-három hét, vagy akár fél év is, amely elegendő idő ahhoz, hogy az ember valamilyen álmát megvalósíthassa. Például beutazza a világot, feltöltődjön, kikapcsolódjon, hogy aztán újult erővel birkózhasson meg az iparág kihívásaival.

A rugalmasság jegyében bevezették a részmunkaidős pozíciókat is, amelyek többnyire heti 30 órás munkakört jelentenek. Ez a megoldás nagyon eredményesnek bizonyult a szülési szabadságról visszatérő kismamák reintegrálásában. Számukra különösen fontos, hogy a munkaerőpiacra való visszatérésükkor sikerélményük legyen, és mindkét szerepükben egyaránt megállják a helyüket.

2. Informatika és rugalmas helyhasználat

Mit is jelent a rugalmas helyhasználat a gyakorlatban? Minden feladat más-más környezetet igényel. Vannak feladatok, amelyek intenzív együttgondolkodást igényelnek, egyesek inkább csendet és koncentrációt, míg mások inspiráló környezetet. Ráadásul minden ember más, és mindenkinek mások az igényei a munkakörnyezetet illetően. Ezt felismerve lehetővé tették dolgozóik számára a rugalmas helyhasználatot, hogy maguk alakíthassák környezetüket, aktuális feladatuknak megfelelően. Így az irodában kialakítottak egy csendes dolgozószobát, egy félreeső helyen, ahol a könyvtárakhoz hasonló házirend érvényes, így ha valaki csendre vágyik, itt megtalálhatja. Az atipikus foglalkoztatás jegyében pedig bevezették az otthoni munkavégzés lehetőségét is, amivel előszeretettel élnek kollégák. A cég informatikai osztálya bármelyik munkavállaló számára biztosítja az otthoni internet eléréshez, valamint a belső hálózati hozzáféréshez szükséges eszközöket. Így gyakorlatilag bárhonnan lehet dolgozni, akár a Balaton partjáról is.

3. Vállalati felelősségvállalás a rugalmasságért

A Flex&Balance keretrendszer számos további elemet tartalmaz, mely elősegíti a munka és magánélet összeegyeztetését, ezáltal erősítve a BAT Hungary családbarát kultúráját is. A „Maradjunk kapcsolatban” program például kifejezetten a GYES-en lévő kismamákat támogatja abban, hogy ne szakadjanak el teljesen a vállalattól. Amennyiben igénylik, negyedévente hírleveleket kaphatnak, amelyekből tájékozódhatnak a legfrissebb üzleti kihívásokról, személyi változásokról és vállalati eseményekről.

A keretrendszer folyamatos fejlődésére, és a dolgozói kezdeményezés fontosságára jó példa a baba-mama szoba. Ez a bevezetéskor még nem volt a Flex&Balance eleme, azonban kollégák ötlete alapján továbbfejlesztették a rendszert, és kialakítottak egy olyan dolgozószobát, ahol a számtalan játék mellett videó és tévé segítségével a gyerekek leköthetik magukat, miközben a szülő minden eszközt megtalál a munkavégzéshez. Ez ideális megoldás, ha a dolgozó valamilyen oknál fogva pillanatnyilag nem tudja megoldani gyermeke napközbeni felügyeletét.

Mindezek mellett a BAT Hungary azáltal is igyekszik hozzájárulni dolgozói kiegyensúlyozott életmódjához, hogy különböző sportolási lehetőségeket biztosítanak számukra. Sport klub pályázatuk keretében dolgozóik évente kétszer anyagi támogatást igényelhetnek a közös sportolásra. Emellett heti két alkalommal jóga órát tartanak az irodában, illetve elfáradt végtagjaikat és izmaikat irodai masszázs lehetőséggel frissíthetik fel.

Hosszú távú tervek

A BAT Hungary HR osztályának az egyik legfőbb prioritása a 2012-es évben a Flex&Balance keretrendszer továbbfejlesztése. Hosszú távú célként tűzték ki, hogy a dolgozók testileg-lelkileg egyensúlyban legyenek, amely mind a HR csapat, mind a vállalat egésze számára előnyt jelent. Ezért keretrendszerüket kiegészítik a dolgozók egészséges életmódját szolgáló elemekkel. Terveik közt szerepel szűrőprogramok szervezése, az irodai mobilmasszázs kiterjesztése vidéki telephelyeikre, valamint a mozgásgazdag életmód további ösztönzése. Mindemellett a jelenleginél is nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a közösség erejére, a GYES-ről visszatérő kismamák reintegrációjára, részmunkaidős pozíciók kialakítására, s végül, de nem utolsó sorban a kisgyermekes apukák proaktív támogatására.

Cél a fenntarthatóság

Természetesen egy egyszeri akció nem jelent megoldást arra a kihívásra, amit a munka és a magánélet összeegyeztetése jelent. Felismerve azt, hogy milyen fontos a hosszú távú fenntarthatóság, a keretrendszer bevezetésekor a BAT Hungary-nél létrehoztak egy ún. „Flex Tanácsadó” munkakört is, amelynek célja, hogy mindig legyen a keretrendszernek egy „tulajdonosa”, aki felel annak folyamatos működtetéséért és továbbfejlesztéséért.

Ajánlom e-mailben Megosztom linkedinen