Cafeteria: mindenkinek ugyanannyi jár?

szerző: Jobline
2013 március 28.

Sokszor kerül szóba, hogy egyes dolgozóknak egyformán kellene biztosítani bizonyos juttatásokat. Az indoklás ehhez vagy az adótörvény, vagy az egyenlő bánásmódról szóló törvény, vagy a Munka Törvénykönyve. Viszont az önkéntes pénztárakról szóló törvényben is van egy szigorú szabály. Erről Dr. Renneczéder Éva ügyvéd írt egy teljes áttekintést a Cafeteria TREND magazin márciusi számába.

Az alapszabály az, hogy egységesen kell biztosítanunk a pénztári munkáltatói hozzájárulást, hacsak a munkavállaló erről a jogáról írásban le nem mond.

 Az adótörvények 70. paragrafusának 1a) szakasza a személyi jövedelemadó törvényben nem nevesített juttatások adójának megállapításánál hoz még egy egységességre vonatkozó szabályt.

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 8. § szerint:

„Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt
a) neme,
b) faji hovatartozása,
c) bőrszíne,
d) nemzetisége,
e) nemzetiséghez való tartozása,
f) anyanyelve,
g) fogyatékossága,
h) egészségi állapota,
i) vallási vagy világnézeti meggyőződése,
j) politikai vagy más véleménye,
k) családi állapota,
l) anyasága (terhessége) vagy apasága,
m) szexuális irányultsága,
n) nemi identitása,
o) életkora,
p) társadalmi származása,
q) vagyoni helyzete,
r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,
s) érdekképviselethez való tartozása,
t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága)
miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.”

I. Béren kívüli juttatásoknál (Erzsébet utalvány, SZÉP Kártya, helyi bérlet, iskolakezdési – kivétel pénztár) adható különböző érték:
- a személyesen közreműködő tagnak a munkavállalókhoz képest
- a különböző munkakörökben dolgozóknak

II. Az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulásra érdemes külön figyelni!

III. Nem egyszerű a helyzet, ha azonos munkakörben lévők közt akarunk különbséget tenni.

IV. Nem nevesített juttatásoknál (pl. ruházati utalvány) a kedvező adózáshoz be kell tartani az szja. törvény 70. paragrafus 1a) szakaszát.

V. Törvénysértő a részmunkaidősök, határozott idejű foglalkoztatottak hátrányos megkülönböztetése, illetve (differenciált) béren kívüli juttatások kiadása előre kitűzött teljesítménycélok alapján.

Ajánlom e-mailben Megosztom linkedinen