Mivel csábíthatja magához az informatikusokat?

szerző: Jobline
2013 május 29.

A Morgan Stanley magyarországi IT szakemberek körében végzett kutatása, Morgan Stanley IT Expert Survey többek között arra kereste a választ, hogy milyen munkahelyi környezetben érzik jól magukat az informatikusok, mennyire fontos nekik a munkatársaikkal való jó viszony, illetve munkatársuk szakmai rátermettsége. A kutatás arra is rákérdezett, hogy az informatikusok mit gondolnak a multinacionális cégekről. Milyen előnyei és hátrányai lehetnek egy IT szakember számára egy világcég alkalmazásában állni?

Azt, hogy jól érezzük-e magunkat egy munkahelyen nagyban befolyásolja a minket körülvevő társaság. A kutatás szerint az informatikusok általában jó kapcsolatot ápolnak a kollégákkal: a megkérdezettek több mint felének a kapcsolata kiváló, sőt 13%-uk még munkaidőn túl is rendszeresen összejár. Egyharmadnyian vannak nagyon jó kapcsolatban a munkatársakkal, de munkahelyen kívül ez a kapcsolat nem folytatódik. Minden tizedik IT szakember átlagosnak írta le a munkatársaival való kapcsolatot, azaz nincsenek ugyan konfliktusok, de nem szoros a viszonyuk. A kiváló kollegialitás, a rendszeres, munkahelyen kívüli összejárás a 4-10 fős cégekre nagyobb arányban jellemző.

Munkát keres? Iratkozzon fel Álláspostánkra!

A Morgan Stanley IT Expert Survey szerint az informatikusok döntő többsége fontosnak tartja, hogy hasonló vagy jobb képességű kollégával legyen körülvéve, mert így folyamatosan átbeszélhetik a felmerülő problémákat és szakmailag fejlődhetnek. Ez a nőknél még fontosabb kritérium, hiszen ezzel az állítással a kutatásban megkérdezett összes nő egyetértett. A cégméret döntő jelentőségű ebben a kérdésben: azok az informatikusok, akik cége 250 főnél többet foglalkoztat, szinte egyöntetűen (98%) egyetértenek abban, hogy mennyire fontos, hogy jó képességű kollégákkal dolgozhassanak együtt. Ugyancsak jellemző, hogy az életkor növekedésével párhuzamosan nő ennek a szempontnak a jelentősége: míg a 26-34 évesek 77%-a ért egyet vele, addig a 40 évesnél idősebbeknél ez az arány 86%. A szakmai háttér kiemelt fontosságával szemben a munkahelyi jó hangulat kevésbé fontos az IT szakembereknek,  A megkérdezettek 58 százaléka értett egyet azzal az állítással, hogy az informatikusok többsége társaságkedvelő ember, akiknek fontos a jó munkahelyi hangulat. A férfiak és az idősebb munkavállalók az átlagosnál fontosabbnak ítélték a pozitív légkört és a társaságot.

Az IT szakemberek szerint a multinacionális környezetnek számos előnye és hátránya is van.  Bár a megkérdezettek kétharmada szerint egy multinacionális cégnél nehézkesebb, hierarchikusabb a döntési folyamat, ugyanennyien azt is kiemelten fontosnak tartják, hogy egy multinacionális vállalatnál kellemes irodában, színvonalas infrastruktúrában dolgozhatnak (64%), továbbá nagyobb esélyük van a szakmai fejlődésre (59%). Az IT szakemberek fele egyet értett azzal, miszerint egy multinál változatosabb feladatokkal találkozhatnak, illetve hogy biztosabb a megélhetésük (46%). Az informatikusoknak kisebb része úgy érzi, egy multinacionális vállalatnál túlszabályozott munkakörülmények között kellene dolgoznia (41%), illetve hogy ott kifacsarnák, túlhajszolnák őt (38%).
A Morgan Stanley IT Expert Survey rámutat arra, hogy a multinacionális cégnél dolgozó IT szakemberek sokkal pozitívabban ítélik meg multinacionális környezetet, mint a kisebb cégeknél dolgozók, akiknek negatívabb véleménye mögött valószínűleg nem áll személyes tapasztalat. A multik alkalmazásában álló IT szakemberek négyötöde szerint egy nemzetközi nagyvállalatnál nagyobb esélyük van a szakmai fejlődésre, szemben a mintaátlaggal, amely 59 százalék. Ugyancsak érdekes eredmény, hogy túlszabályozott környezetet a multiknál dolgozók kevesebb, mint egynegyede érzékel, míg a nem nemzetközi nagyvállalatnál dolgozók fele ezt gondolja.

Ajánlom e-mailben Megosztom linkedinen