Már a középiskolában is lehetne tenni a munkanélküliségért

szerző: Jobline
2013 június 12.

A 30 év alatti fiatalok körében 14 millióra nőtt a munkanélküliek száma, ami becslések szerint mintegy 153 milliárd eurós bevételkiesést jelent az Európai Uniónak. Az Európai Bizottság ezért pályázatot hirdetett egy átfogó tájékoztató kampányra, mely a magyarországi Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) irányítása alatt valósul meg. A projekt célja, hogy országszerte felhívja a figyelmet a fiatalok elhelyezkedési nehézségeire, bemutassa a munkáltatóknak a fiatalok foglalkoztatásában rejlő lehetőségeket, az azzal járó előnyöket, valamint ösztönözze és segítse az érintett fiatalokat.

Egyre súlyosbodó problémát jelent a munkanélküliség az Európai Unió országaiban, a fiatal korcsoportot azonban különösen megviseli a válság. Az elmúlt öt évben közel 40%-kal, 5,5 millió főre emelkedett a 25 év alatti munkanélküli fiatalok száma az Európai Unióban, a 30 év alatti korosztály esetében pedig már 14 millió főről beszélhetünk. Erre a problémára mutat rá a Fiatalok Foglalkoztatásának elősegítése Közép-Kelet Európában című országos projekt, mely arra hívja fel a fiatalokat, hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő készségek, képességek elsajátítására törekedjenek aktívan keresve a lehetőségeket a munkatapasztalatok mielőbbi megszerzésére, a munkáltatókat pedig ezzel párhuzamosan munkahelyi képzési programok, gyakornoki pozíciók meghirdetésére ösztönzi.

A program június 11-i nyitórendezvényen a fiatalok, a képzőhelyek és a vállalatok közötti együttműködés hazai és nemzetközi jó példáit mutatták be vállalati és kormányzati szakemberek. Busch Irén, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal főosztályvezetője elmondta: „2005 előtt az uniós átlagnál alacsonyabb volt a hazai 15-24 éves fiatalok munkanélküliségi rátája, azóta azonban folyamatosan meghaladtuk az EU átlagot. Különösen a pályakezdők jelentenek problémát, jelenleg 50-77 ezer fő között mozog a létszámuk, 2012 augusztusától az egyes hónapokban mért éves növekedés mértéke 20-28% közötti sávban mozgott. Ezt a tendenciát egy komplex kormányzati intézkedéscsomaggal igyekszünk visszaszorítani. Ennek egyik legfőbb eleme a munkahelyvédelmi akcióterv, mely a 25 év alatti fiatalok foglalkoztatása után nyújtott adókedvezménnyel ösztönzi a munkáltatókat a pályakezdők felvételére, illetve munkahelyük megtartására. Emellett különféle TÁMOP pályázatok is nyitva állnak a foglalkoztatás támogatására, illetve a fiatalok elhelyezkedését segítő programok indítására. Így lehet pályázni többek között jól hasznosítható, innovatív módszerek kidolgozására, új gyakornoki programok indítására, a fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzésére, lakhatási támogatásra. Egy informatív pályaorientációs portál fejlesztése is folyamatban van már jelenleg.”

Az oktatási intézmények tapasztalataiba Kovács László, a Gundel Károly szakképző iskola szakmai igazgató-helyettese nyújtott betekintést. „A szakképzés a mi szakterületünkön úgy épül fel, hogy egy hét elméleti oktatást egy hét gyakorlat követ. Közel 400 munkahelyen keresztül biztosítjuk tanulóink számára a megfelelő gyakorlati képzést, ezért nagyon szoros kapcsolatot ápolunk ezekkel a munkahelyekkel. Így például segítjük őket a tanulószerződések megkötésében, a támogatások szakképzési hozzájárulásból történő visszaigénylésben, tájékoztatót küldünk a jogszabályváltozásokról. Nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a diákjaink kiválaszthassák és sikeresen megpályázhassák a gyakorlati helyüket, ezért minden évben állásbörzéken ismertetjük meg a vállalatokat és a tanulókat, ami erősíti a motiváltságot mindkét fél részéről. Külföldi projekteket is szervezünk, melyek keretében legügyesebb hallgatóink Európa számos országában szerezhetnek értékes gyakorlati tapasztalatokat. Mindezeknek köszönhetően olyan egyedi képzést tudunk nyújtani, melyre egész Európában nincs példa, ezért végzett diákjaink nagyon keresettek.”

Szabó Eszter, a GE regionális Corporate kommunikációs igazgatója a cég – amely Magyarország legnagyobb amerikai befektetője (12,500 munkatárs, 98%-os ipari export) – tizenegy éve sikeresen működő északkelet-magyarországi programját mutatta be, ami a hátrányos helyzetű területén élő diákoknak versenyelőnyt nyújt, hiszen nincs hasonló nagyságrendú céges program az országban. „Amikor a GE az 1000 munkatársat foglalkoztató zöldmezős beruházásával megjelent Ózdon szembesülnie kellett azzal, hogy nincs helyben kellő számú képzett, idegen nyelvet is beszélő munkaerő, akik köréből a helyi vezetést toborozhatná. Ekkor született a program létrehozásának gondolata. A városvezetéssel és a József Attila Gimnáziummal egyeztetve kidolgoztuk a GE Foundation Nyíló Világ programot, felvettük a kapcsolatot a helyi szervezetekkel, médiával. A tehetséggondozó programot később kiterjesztette Hajdúböszörményre és Kisvárdára, ahol szintén működnek gyárai. A 11 év alatt 600 diák és 70 tanár vett részt benne, csak idén 120-an. Az iskolai oktatás keretein kívül zajló projekt keretében a diákok üzleti angolt tanulnak, találkozhatnak GE vezetőkkel, illetve a Junior Achievement szervezésében más vállalatok vezetőivel, városvezetőkkel, megismerhetik a szakmákat, segítséget kapnak a karrierjük megtervezéséhez. A visszajelzések alapján elmondható, hogy legalább egyharmaduk számára ez utóbb jelentős segítségnek bizonyult, többen – mint a két volt résztvevő akik most megjelentek a konferencián is – nagyon szép karriert indítottak azóta el.”

A CEE-YOUTH projekt keretében az MGYOSZ számos további fórumon – szemináriumokon, konferenciákon – és többféle eszköz felhasználásával hívja fel a figyelmet a fiatalok nagy arányú munkanélküliségének problémájára. A vállalatokat hírlevél sorozat segítségével tájékoztatja a lehetőségekről, a fiatalok számára rövidfilm készül, továbbá egy önálló informatív weboldalt is létrehoz az MGYOSZ a projekt keretében.  

„Az elmúlt években több nemzetközi projektet is lebonyolítottunk, melyek fontos munkaügyi problémákra kerestek megoldást, a mostani azonban különösen jelentős abból a szempontból, hogy kifejezetten a fiatalokat érinti, akik a versenyképesség, a jövőbeni gazdasági sikerek megalapozói lehetnek. Négy dolgot emelnék ki, ami elengedhetetlen a fiatalok munkaerő-piaci versenyképességének növeléséhez: a munkaerőpiaccal összhangban történő képzés, a külföldi tapasztalatok megszerzése, a megfelelő nyelvtudás és a minél korábbi gyakorlati ismeretek megszerzése. Bízunk benne, hogy ez a kampány is segít abban, hogy a kormányzati szervek, oktatási intézmények, munkáltatók és a fiatalok között kibontakozhasson egy széles körű együttműködés a közös érdek, a fiatal munkavállalók helyzetének javítása érdekében” – mondta Vadász Borbála, az MGYOSZ nemzetközi projekt koordinátora.

Munkát keres? Iratkozzon fel Álláspostánkra!

Ajánlom e-mailben Megosztom linkedinen