Felmondás: azonnali hatállyal?

szerző: Kutasi Judit
2012 február 22.

Egyaránt jogosult az azonnali hatályú felmondásra a munkavállaló és a munkavállaló a munka törvénykönyve szerint. Lényege egyszerű: a munkaviszony a másik fél hozzájárulása nélkül szüntethető meg. Utólagos kiegészítésre nincs mód, a felmondás szabályai – felmondási tilalom, felmondási idő – itt nem alkalmazhatók. Hogyan rendelkezik minderről az új Mt.?

Az azonnali hatályú felmondást az új munka törvénykönyve szerint idén július elsejétől a felmondó félnek - legyen az a munkáltató vagy a munkavállaló - egyaránt meg kell indokolnia. A felsorolt okoknak valósnak, okszerűnek kell lenniük, az indoklásnak pedig világosnak.

Az új Mt. szerint a munkáltató a munkaviszonyt azonnali hatállyal megszünteti akkor is, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben megszegte.

A bírói gyakorlat szerint azonnali hatályú felmondás konkrét oka lehet például, ha a dolgozó ittasan végezte a munkáját, igazolatlanul nem jelent meg a munkahelyén, vagy esetleg a munkáltató sérelmére követett el bűncselekményt.

Ezen kívül a munkaadónak a törvény szerint joga van a határozott idejű munkaviszonyt is azonnali hatállyal megszüntetni. Ilyenkor a dolgozónak tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, az arra az időre járó távolléti díj jár.
karrier  •  munka  •  állás  •  hr_hirek  •  jl_karrier  •  Munka Törvénykönyve  •  felmondás  •  új Mt.  •  határozott idejű munkaviszony  •  azonnali hatály
Ajánlom e-mailben Megosztom linkedinen