Hogyan ellenőrizheti dolgozóit a főnök a Facebookon?

szerző: Jobline
2013 június 25.

Nem mindegy, hogy hogyan, mikor és milyen információhoz jut hozzá a munkavállalókról a munkáltató a közösségi hálón keresztül, illetve azt mire használja azt fel.

Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy a munkavállaló a határozatlan idejű munkaviszonyának felmondását nem köteles indokolni. A határozott idejű felmondás indoka pedig csak az Mt.-ben meghatározott okok lehetnek, így a közösségi médiahasználattal kapcsolatos munkavállaló általi felmondások esetében nagy valószínűséggel csak olyan kötelezettségszegések fognak előtérbe kerülni, amelyek az azonnali hatályú felmondás indokai lehetnek. Ilyen lényeges munkáltatói kötelezettségek a személyhez fűződő jogok megsértése, valamint az adatvédelmi kötelezettség tiszteletben tartásának figyelmen kívül hagyása, illetve a munkáltatói jogellenes ellenőrzés esetei.

Munkát keres? Iratkozzon fel Álláspostánkra!

Előfordul, hogy a munkáltató a munkavállalónak a közösségi oldalakon tett publikus bejegyzéseit tudatosan figyeli, ezáltal információhoz jut akár a munkavállaló magánéletével, akár a munkavégzésével (annak hiányával) kapcsolatban. A munkáltatónak ugyan joga van a munkavállaló munkavégzését ellenőrizni, azonban ez a jogosultsága nem korlátlan. Mielőtt nekilátunk egy ellenőrzési folyamat kialakításának, ne feledkezzünk meg arról, hogy a munkáltatót speciális tájékoztatási és konzultációs kötelezettségek terhelik. A munkáltató egyfelől köteles előzetesen tájékoztatni a munkavállalókat azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállalók ellenőrzésére szolgálnak. [Mt. 11. § (2) bek.] Másfelől a munkavállalók ellenőrzésére szolgáló technikai eszközök alkalmazása előtt a munkáltatónak ki kell kérnie az üzemi tanács véleményét, ha intézkedése a munkavállalók nagyobb csoportját érinti, feltéve, ha működik a munkáltatónál üzemi tanács. [Mt. 264. § (1)-(2) bek. d) pont.] Az üzemi tanács konzultációs jog megsértése miatt az üzemi tanács bírósághoz fordulhat. [Mt. 298. § (1) bek.]

Forrás: AFP / Karen Bleier

A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti, amely nem feltétlenül esik egybe a munkaidő tartamával. A munkaidőn kívül kiposztolt munkavállalói véleményeket, fényképeket kizárólag szűk körben, indokolt esetben és az adott körülményeket figyelembe véve ellenőrizheti a munkáltató. A munkavállaló magánéletének ellenőrzése pedig szigorúan tilos. A munkáltató ellenőrzése, és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. [Mt. 11. §] Azt azonban, hogy hol húzódik a határ magánélet sérthetetlensége és a munkáltatói ellenőrzés szűk mezsgyéje között, a bírói gyakorlat fogja eldönteni.

További részleteket olvasson a munkajog.hu oldalán.

Ajánlom e-mailben Megosztom linkedinen