Szabadságra jogosító idő az új Mt. szerint

szerző: Kutasi Judit
2012 február 09.

Szabadság naptári évenként, az eddiginél szűkebben értelmezve a munkában eltöltött idő alapján illeti meg a munkavállalót. De mi minősül ezentúl a tényleges munkavégzésen kívül munkában töltött időnek?

A tényleges munkavégzésen kívül munkában töltött időnek számít az új Mt. szerint idén júliustól a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzés alóli mentesülés, a szabadság, illetve a szülési szabadság. Szintén ide sorolható a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapja, valamint naptári évenként a 30 napot meg nem haladó keresőképtelenség. Ebbe a körbe tartozik még a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítésének három hónapot meg nem haladó tartama, továbbá a munkavégzés alóli mentesülés alábbi esetei:

-    a jogszabály szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményekben történő kezelés,

-    a kötelező orvosi vizsgálat tartama,

-    a véradáshoz szükséges legalább négy órás időtartam

-    a szoptató anyánál a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két óra, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két óra,

-    hozzátartozó halálakor két munkanap,

-    általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, illetve továbbképzés esetén a képzésben való részvételhez szükséges idő,

-    az önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátásának tartama,

-    a bíróság vagy hatóság felhívására történő megjelenés ideje,

-    a különös méltánylást érdemlő személyi vagy családi elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartama,

-    a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egyéb időtartam.


Munkában töltött időnek minősülnek a szabadságra való jogosultság szempontjából a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzés alóli mentesülés esetei, a heti pihenőnap, illetve pihenőidő, továbbá a többletmunkaidő kiegyenlítését szolgáló mentesülés és az állásidő, aminek tartama munkaidőnek számít.

munka  •  jl_karrier  •  Munka Törvénykönyve  •  szabadság kiadása  •  Mt.  •  szabadság
Ajánlom e-mailben Megosztom linkedinen